Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Özel sağlık kuruluşlarında hizmet alan bireylerin kalite algılarının belirlenmesi: Bir SERVPERF uygulaması

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.2, pp.93-98, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Patient Satisfaction on Patient Commitment and the Mediating Role of Patient Trust

Journal of Patient Experience, vol.7, no.6, pp.1642-1647, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

ZAMAN YÖNETİMİ MOTİVASYONU ETKİLER Mİ?

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ, pp.1-14, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşkolikliğin İş-Aile çatışmasına etkisinde Aile-İş çatışmasının aracı rolü

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.114-120, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.5, no.2, pp.216-229, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halkın Organ Nakli ve Bağışı Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.5, no.21, pp.1143-1149, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.538-548, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Örgütsel Erdemliliğin Personel Güçlendirmeye Etkisi ve Otantik Liderliğin Aracı Rolü

İşletme Bilimi Dergisi, vol.5, no.2, pp.71-88, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Books & Book Chapters

İLAHİ DİNLERE GÖRE HASTANELERDEDİNİ/MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

in: İLAHİYAT YAZILARI, Doç.Dr. VEYSİ ÜNVERDİ, Editor, Iksad Publications, pp.4-45, 2018