Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Turkey

 • 2016 - 2018 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Communication, Public Relations And Publicity, Turkey

 • 2007 - 2010 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2005 - 2007 Associate Degree

  Suleyman Demirel University, Yalvaç Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Sosyal ağ sitelerinde yer alan reklamlara yönelik şüpheciliğe neden olan faktörler

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 • 2018 Postgraduate

  Reklam etkililiği açısından geleneksel ve yeni medyadaki reklamların X, Y ve Z kuşakları üzerindeki etkisi

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Yl) (Tezli)