Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TİKTOK FENOMENLERİNİN PAYLAŞIMLARINA YÖNELİK KULLANICI ALGISININ SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

2. INTERNATIONAL CANKAYA SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Turkey, 28 - 29 September 2023, pp.1136-1154

SOSYAL AĞ SİTE REKLAMLARINA YÖNELİK ŞÜPHECİ EĞİLİM VE KULLANICILARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONGRESS OF WOMEN IN SCIENCE "Diversity, Careers, Interdisciplinarity", Sivas, Turkey, 13 - 14 January 2023, pp.448-449

Çocuklara Yönelik Mobil Oyunlarda Kullanılan Reklamlar Üzerine Bir Araştırma

6th Cultural Informatics, Communication& Media Studies Conference, Turkey, 25 October 2022, pp.27-28

REKLAMDA NOSTALJİ KULLANIMI: TELEVİZYON REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1218-1229

Books & Book Chapters

Reklamı Yasaklı Olan Ürünlerin Pazarlanması

in: Pazarlamanın Karanlık Yüzü, Ergan, Senem, Editor, Ekin, pp.209-226, 2023

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ALANINDA METAVERSE: MAKALELER VE TEZLER ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

in: İLETİŞİM ÇALIŞMALARI PERSPEKTİFİNDEN MEDYA, KÜLTÜR VE DİJİTALLEŞME, Çepni Şener Betül, Editor, Eğitim, pp.13-38, 2023

Halkla İlişkiler Stratejileri Ekseninde Proaktif ve Reaktif Yaklaşımların İncelenmesi

in: Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler, ALTİNCİK, HASAN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.189-203, 2022

DİJİTAL ÇAĞDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİ: REKLAM PERSPEKTİFİNDEN İNCELEME

in: Dijitalleşme Bağlamında Birey, Toplum ve İletişim, UĞURHAN Yusuf Zafer Can, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.55-71, 2022

Sosyal Medya Reklamcılığı

in: Dijital Reklamcılıkta Güncel Yaklaşımlar, BAŞER Emrah, COŞKUN Engin, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.59-78, 2022

Dijitalleşme ve Kriz İletişimi

in: Dijital Halkla İlişkilerde Güncel Yaklaşımlar, COŞKUN Engin, BAŞER Emrah, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.39-54, 2022

Reklama Yönelik Tutumun Kuşaklar Arası Karşılaştırılması

in: Reklamcılıktan Siyasal İletişime Disiplinler Arası Çalışmalar, KUTLU, Ömer, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.149-176, 2020

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının X, Y ve Z Kuşakları Bağlamında İncelenmesi

in: Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, ÖZKOÇAK, Levent, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.45-88, 2020

Metrics

Publication

22

Open Access

1