Education Information

Education Information

 • 2017 - 2020 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Health Admınıstratıon, Turkey

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji, Turkey

 • 1993 - 1996 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, inorganik kimya, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, inorganik kimya, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Selcuk University, Ahmet Keleşoğlu Faculty Of Educatıon, kimya, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  3-Metoksi katekol ile boronik asit türevlerinden elde edilen yeni bor içerikli bileşiklerin in vitro antioksidan, antikolinesteraz, antiüreaz, antitirozinaz, sitotoksik ve antibakteriyel etkinliklerinin araştırılması

  Ankara University

 • 1995 Doctorate

  Bazı lipofilik diaza-crown bileşiklerinin metal komplekslerinin hazırlanması

  Firat University, Instıtute Of Scıence

Foreign Languages

 • C1 Advanced English