Education Information

Education Information

 • 2018 - 2023 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nursıng, Turkey

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Karabuk University, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Hitit University, Health Academy, Department Of Nursıng, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Hemşirelerin düşmelerin önlenmesine yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2018 Postgraduate

  Hastanede yatan yaşlı hastalar tarafından hemşirelik bakımının değerlendirilmesi

  Karabuk University