Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ADOPTION OF DATA ANALYTICS IN HIGHER EDUCATION LEARNING AND TEACHING

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.22, no.4, pp.314-317, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Book Review: Adoption of Data Analytics in Higher Education Learning and Teaching

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.22, no.4, pp.314-317, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dijital dönüşüm sürecinde yükseköğretim kurumları ve öğretim elemanlarının gelişen rolleri

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.143-163, 2020 (Other Refereed National Journals)

Açık ve uzaktan öğrenme anlatılarının yaşam boyu öğrenme kapsamında incelenmesi

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.4, pp.1298-1322, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Book Review: Managing and Designing Online Courses in Ubiquitous Learning Environments

Journal of Educational Technology and Online Learning, vol.2, no.3, pp.135-142, 2019 (Other Refereed National Journals)

Book Review: Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism

Journal of Educational Technology and Online Learning, vol.2, no.2, pp.102-110, 2019 (Other Refereed National Journals)

Halk eğitim merkezinde görev yapan öğretmenlerin yetişkin eğitiminde uzaktan eğitimin uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.4, pp.69-86, 2018 (Other Refereed National Journals)