Education Information

Education Information

 • 2015 - 2019 Expertise In Medicine

  Firat University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 2008 - 2014 Undergraduate

  Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Health&Medicine , Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

 • 2022Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası

  Vocational Training , Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

 • 2022Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Uygulamalrı

  Health&Medicine , Türk Psikiyatri Derneği

 • 2022Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Sertifikası

  Health&Medicine , Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2021Şizofreni Tedavisinde Uzmanlar İçin Psikoterapi Yöntemleri

  Health&Medicine , Sağlık İletişimi Derneği

 • 2021Erişkinlerde DEHB'yi Anlamak Kursu

  Health&Medicine , Türk Psikiyatri Derneği

 • 2020Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi

  Health&Medicine , Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2020Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı Uzaktan Eğitim Merkezi

 • 2020Kabul ve Kararlılık Terapisi

  Health&Medicine , Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği

 • 2019Şizofreni Hastalarında Metakognitif Terapi Eğitimi

  Health&Medicine , Metakognitif Terapi Eğitim Derneği

 • 2019Bireysel Metakognitif Terapi Kursu

  Health&Medicine , Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği

 • 2018Terapötik Dineleme: Üç Oturumlu Klinik Çalışma Grubu Kursu

  Health&Medicine , Türk Psikiyatri Derneği

 • 2017Bağımlılıkta Kısa Müdahale Kursu

  Health&Medicine , Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği

 • 2017Bağımlılıkta Destekleyici Psikoterapi Kursu

  Health&Medicine , Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği

 • 2017SAMBA Tedavi Programı Kursu

  Health&Medicine , Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği