Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisinde Çalışan Hemşirelerde Eşduyum Yorgunluğu

8. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), Online, Turkey, 25 December 2021, pp.686

Stigma and Offending Among Schizophrenia Patients

1. INTERNATIONAL MEDICAL RECORDS CONGRESS, Online, Turkey, 3 - 05 December 2021, vol.22, pp.9

Comparison of impulsivity and serum uric acid levels of criminal and non-criminal psychotic disorder patients

12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Hibrid, Turkey, 17 - 20 November 2021

PAROKSETİN KULLANIMI SONRASI ORTAYA ÇIKAN GALAKTORE: OLGU SUNUMU

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, Online, Turkey, 28 October 2020

İNFERTİLİTE TANILI KADIN HASTALARDA ALEKSİTİMİ, YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5. PSİKİYATRİ ZİRVESİ & 12. ANKSİYETE KONGRESİ, Online, Turkey, 28 - 31 October 2020, pp.240

Vajinismusun Eşlik Ettiği Bir Psikojenik Pruritus OLgusu

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, Online, Turkey, 28 October 2020

PAROKSETİNLE İNDÜKLENEN SAÇ DÖKÜLMESİ: OLGU SUNUMU

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, Online, Turkey, 28 October 2020

Ginseng Kullanan Hastada Lityum İntoksikasyonu: Olgu Sunumu

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, Online, Turkey, 28 - 31 October 2020

UZUN ETKİLİ PALİPERİDON KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN PARKİNSONİZM: OLGU SUNUMU

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, Online, Turkey, 28 October 2020

GINSENG KULLANAN HASTADA LITYUM INTOKSIKASYONU: OLGU SUNUMU

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, online, Turkey, 28 - 31 October 2020

Pain disorder presenting with resistant pelvic pain: a case report

11th International Congress onPsychopharmacology 7th InternationalSymposium on Child and AdolescentPsychopharmacology, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.29, pp.153-154

Treatment of burning mouth syndrome with low-dose clozapine: a case report

11th International Congress onPsychopharmacology 7th InternationalSymposium on Child and AdolescentPsychopharmacology, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.29, pp.197-198

The relation of the subtypes of delirium with treatment efficacy and biochemical parameters

11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 18 April 2019, vol.29, pp.35

Insula volume in patient with obsessive-compulsive disorder and relationshıp with the clinical variabilties

11th International Congress on Psychopharmacology 7th InternationalSymposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.29

Hayatı Tehdit Eden Lökopeni Gelişiminde Alternatif Tedavi Seçeneği: Aripiprazol

4.Psikiyatri Zirvesi ve 11. Ulusal Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 14 March 2019, pp.224

Otovamprizmi olan bir olgu sunumu

3.Psikiyatri Zirvesi ve 10.Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 15 March 2018, pp.190

Color preferences and impulsivity

CONGRESS OF CLINICAL CHILD AND ADULT PSYCHIATRY, Antalya, Turkey, 23 September 2016, vol.17, pp.28

Dystonia induced by sertraline use a case report

8th International Congress on Psychopharmacology & 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, vol.26, pp.281

Mania following temporal epileptic seizure a case report

8th International Congress of Psychopharmacology & 4th International Symposium of Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, vol.26, pp.291

KLOZAPİN KULLANIMI İLE GELİŞEN HİPERPROLAKTİNEMİYE BAĞLI AMENORE: BİR OLGU SUNUMU

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, Online, Turkey, 28 October 2020

Books & Book Chapters

EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI

in: SPOR BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR - I, Duygu SEVİNÇ YILMAZ,Mergül ÇOLAK, Editor, Duvar, Ankara, pp.1-131, 2023 Creative Commons License

SPOR PSİKİYATRİSİ KAPSAMINDA SPORCULARDA GÖRÜLEN RUHSAL HASTALIKLAR

in: MULTİDİSPLİNER YAKLAŞIMLA GÜNCEL SPOR ARAŞTIRMALARI I, Duygu SEVĠNÇ YILMAZ,Ferhat GÜDER, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-175, 2022 Creative Commons License

Kannabinoidlerin Tıbbi Kimyası ve Farmakolojisi

in: Sağlık Bilimleri açısından Kenevir, Karadağ A, Temel H, Editor, Çukurova nobel Tıp Kitapevi, Antalya, pp.3-14, 2022

Psikiyatrik Hastalıklarda Bağırsak Mikrobiyotası

in: Güncel Psikiyatri Çalışmaları II, Lut TAMAM, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.155-169, 2022

Psikiyatri ve Endokanabinoid Sistem

in: Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir, Ahmet Karadağ, Hamdi Temel, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.161-167, 2022

COVID-19 PANDEMİSİNDE EGZERSİZ VE RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ

in: COVİD-19 SÜRECİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BOYUTUNA İLİŞKİN PSİKOSOSYAL ARAŞTIRMALAR, ERDOĞAN TOZOĞU, MÜCAHİT DURSUN, ÖNER GÜLBAHÇE, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.19-31, 2021

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER HASTALARI VE PSİKOSOSYAL DESTEK

in: COVID-19 ve KANSER, Ali Murad Sedef, Baran Akagündüz, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.369-377, 2021

Egzersizin Ruhsal Hastalıklar Üzerine Etkisi

in: SPOR ve SAĞLIK ARAŞTIRMALARI, AĞGÖN Eser, ÇAKMAK YILDIZHAN Yasemin, AĞIRBAŞ Öztürk, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.15-26, 2021

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

69

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

101

H-Index (Scopus)

4

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals