Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ergenlerin Motivasyon Düzeylerini Açıklamada Algıladıkları Duygusal Desteğin ve Özyeterlilik İnançlarının Rolü

13. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2022, pp.572

Books & Book Chapters

Okul ve Aile İkliminde Riskli Durumlar ve Ruh Sağlığı Hizmeti

in: Okullarda Ruh Sağlığı, Semra Uçar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.229-260, 2021