Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Doctorate

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Health Scıences, Tıbbi Biyoloji, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Tıbbi Biyoloji, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Gazi University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Uzun kodlamayan RNA HIF1A-as2'nin küçük hücreli akciğer kanserinde otofaji ile ilişkili kemoterapötik dirençteki etkinliğinin araştırılması Sustainable Development

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Health Scıences, Tıbbi Biyoloji

 • 2015 Postgraduate

  Juglonun BXPC-3 pankreas kanseri hücrelerinde sitotoksisitesinin değerlendirilmesi, invazyon ve anjiyogenez üzerine etkisinin araştırılması Sustainable Development

  Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Tıbbi Biyoloji

 • 2012 Postgraduate

  Gıdalardan izole edilen enterobacteriaceae türlerinde genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz üretimi ve antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji