Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evliya Çelebi’nin Diliyle Yaşadığı Dönemdeki Padişahların Tasvirleri

Journal of Turkish Studies, vol.15, no.8, pp.3629-3653, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Kütüphane Yazma Eserler Koleksiyonu Osmanlı Dönemi Çiçek Bezemeli Cilt Kapakları

Turkish Studies-Social Sciences, vol.15, no.3, pp.1319-1336, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kubbetü’s-Sahra

Vakıf Ve Toplum, no.5, pp.54-60, 2017 (Other Refereed National Journals)

Mimari ve Vakıflar Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış

VAKIF VE TOPLUM, vol.3, no.3, pp.46-51, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kayseri İncesu Şeyh Turesan Velî Zaviyesi

IV. Uluslararası Alevîlik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 September 2018, vol.1, pp.449-479

Beş Hurufât Defteri’ndeki Kayıtlara Göre Mudurnu

Uluslararası Mudurnu Araştırmaları Ahilik ve Halk Kültürü Sempozyumu, Bolu/Mudurnu, Turkey, 21 - 22 September 2018, vol.1, pp.73-93

Fonksiyonu ve Mimari Unsurlarıyla Mescid-i Nebevî’xxnin İslam Sanatı ve Kültüründeki Yeri ve Önemi

Uluslararası Cami Sempozyumu Sosyo-Kültürel Açıdan 08-09 Ekim 2018 Malatya, Ankara, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.1, pp.299-321

Özkent Türbeleri ve Minaresinin Türk İslam Sanatları ve Mimarisindeki Yeri ve Önemi

Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu, OŞ, Kyrgyzstan, 10 - 11 May 2018, vol.1, pp.581-612

Osmanlıların Mekke deki İmar İnşâ ve Tamir Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

İSLAM VE SANAT, Antalya, Turkey, 7 - 08 November 2014, pp.377-413

Books & Book Chapters

”2.10.1.8. Kasım Ağa (Ö.1070/1660)”

in: Tarihte Müslümanlar 6, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17.yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17.yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.240-243, 2020

”2.10.1.4. Sedefkâr Mehmed Ağa(Ö.1027/1618?)”

in: Tarihte Müslümanlar 6, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17,yy,)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.230-233, 2020

”2.9.1.4. Hacı İvaz Paşa(Ö.831/1436)”

in: Tarihte Müslümanlar 5, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17. yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.300-302, 2020

”2.9.1.4. Hasan Et-Tûlûnî(Ö.929/1517)”

in: Tarihte Müslümanlar -5, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17.yy)-Prof.Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.344-346, 2020

Hassa Mimarlar Teşkilatı ve Mimarlar

in: Türk-İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Dündar, Abdulkadir, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.563-590, 2020

”2.9.1.9. Ayas Ağa (Ö.892/1487)”

in: Tarihte Müslümanlar -5, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17. yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17.yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.312-313, 2020

”2.10.1.1. Dâvud Ağa(Ö.1007/1598)”

in: Tarihte Müslümanlar 6, Prof. Eyüp Baş(14-17.yy.)-Prof. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.223-226, 2020

”2.9.1.8. Sinan (Ö.996/1588)”

in: Tarihte Müslümanlar 5, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17. yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.355-358, 2020

”3.7. Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarisinden Osmanlı Klasik Dönemine Geçiş”

in: Tarihte Müslümanlar -5, Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Prof. Dr. Seyfettin Erşahin, Prof. Dr. Mustafa Demirci, Prof. Dr. Eyüp Baş, Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu, Doç. Dr. Nurullah Yazar, Doç. Dr. Mustafa Necati Barış, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Fidan, Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.380-383, 2020

Türk İslam Sanatları Tarihine Giriş

in: Türk-İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Dündar, Abdulkadir, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.15-40, 2020

Türk İslam Sanatları Tarihine Giriş

in: Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Dündar Abdulkadir, Editor, Grafiker, Ankara, pp.13-40, 2019

Hassa Mimarlar Teşkilatı ve Mimarlar

in: Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Dündar Abdulkadir, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.555-584, 2019

Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi’nde Bulunan Bursa İl Merkezindeki Camilerle İlgili Belgeler ve Değerlendirilmesi

in: Osmanlı Dönemi Bursa ve Sanat Tarihi Yazıları, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Doç. Dr. Hicabi Gülgen, Arş. Gör. Fatma Şeyma Boydak, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.4-56, 2019

Hassa Mimarlar Teşkilatı ve Mimarlar

in: Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Abdulkadir Dündar, Editor, Grafiker, Ankara, pp.543-572, 2019

Türk İslam Sanatları Tarihine Giriş

in: Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Abdulkadir Dündar, Editor, Grafiker, Ankara, pp.13-40, 2019

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Mekan Tarihi

in: Türkiye’nin İlahiyat Birikimi ANKARA İLAHİYAT’IN 70 YILI (1949-2019), Prof. Dr. Eyüp Baş, Doç. Dr. Halide Aslan, Doç. Dr. Rabiye Çetin, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 656, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayın No: 204, Ankara, pp.175-230, 2019

Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkileri

in: Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs, İbrahim Çelik, Mehmet Dursun Erdem, Özcan Güngör, Necip Fazıl Kurt, Halil İbrahim Doğan, Rukiye Aysun İnan, Tuğba Özen, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınevi, İstanbul, pp.573-592, 2018

Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü’xxs-Sahra

in: Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs, İbrahim Çelik, Mehmetd Dursun Erdem, Özcan Göngör, Necip Fazıl Kurt, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.261-299, 2018

Geçmişten Günümüze Kilis Mevlevihanesi

in: Günümüzde Yurtiçi Mevlevihanelerinin Durum ve Konumları, Ali Temizel, Nuri Şimşekler, Selman Karadağ, Editor, SÜ Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya, pp.65-87, 2017

Çorum Cami ve Mescitleri

Motif Yayınları, Ankara, 2004

Kilis teki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri

T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları/225 Yayımlar Dairesi Başkanlığı Osmanlı Eserleri Dizisi/7, Ankara, 1999

Episodes in the Encyclopedia