Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Turkish Studies-Social Sciences , vol.15, no.3, pp.1319-1336, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Vakıf Ve Toplum , no.5, pp.54-60, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

VAKIF VE TOPLUM , vol.3, no.3, pp.46-51, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

OSMANLI VAKIFLARINDA VAKIF MİMARLARI VE MEREMMETÇİLER

VAKIF ve TOPLUM , vol.1, no.2, pp.50-57, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

DİNİ ARAŞTIRMALAR , vol.10, no.28, pp.119-140, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

DİNİ ARAŞTIRMALAR , vol.9, no.27, pp.185-224, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Dini Araştırmalar , vol.2, no.5, pp.159-176, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE AZERBAYCAN ARKEOLOJİSİ, SANATI VE MİMARİSİ HAKKINDA YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YENİ FIRSATLAR

The 7th INCSOS International Congress of Social Sciences (2-3-4 June 2022) (INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi) 2-3-4 Haziran 2022, Elazığ, Turkey, 2 - 04 June 2022, vol.1, pp.711-726

Kayseri İncesu Şeyh Turesan Velî Zaviyesi

IV. Uluslararası Alevîlik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 September 2018, vol.1, pp.449-479

Beş Hurufât Defteri’ndeki Kayıtlara Göre Mudurnu

Uluslararası Mudurnu Araştırmaları Ahilik ve Halk Kültürü Sempozyumu, Bolu/Mudurnu, Turkey, 21 - 22 September 2018, vol.1, pp.73-93

Uluslararası Cami Sempozyumu Sosyo-Kültürel Açıdan 08-09 Ekim 2018 Malatya, Ankara, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.1, pp.299-321

Özkent Türbeleri ve Minaresinin Türk İslam Sanatları ve Mimarisindeki Yeri ve Önemi

Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu, OŞ, Kyrgyzstan, 10 - 11 May 2018, vol.1, pp.581-612

Osmanlıların Mekke deki İmar İnşâ ve Tamir Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

İSLAM VE SANAT, Antalya, Turkey, 7 - 08 November 2014, pp.377-413

14th International Congress of Turkish Art, Paris, France, 19 - 21 September 2011, pp.291-297

Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007 Çorum, Çorum, Turkey, 23 - 25 November 2007, vol.2, pp.961-991

Thirteenth International Congress of Turkish Art, Budapest, Hungary, 3 - 08 September 2007, pp.231-242

Geçmişten Geleceğe Çankırı, Çankırı Valiliği III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, 28-29 Eylül 2005 Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Çankırı, Turkey, 28 - 29 September 2005, pp.245-271

I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2000, vol.1, pp.269-280

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 80. Yıldönümü Karapınar Sempozyumu (Karapınar, 26-27 Ekim 2000), Konya, Turkey, 26 - 27 October 2000, pp.165-174

Ortadoğu'da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri 25-27 Ekim/October/2000, Hatay, 28 Ekim/October/2000 İskenderun, Hatay, Turkey, 25 - 28 October 2000, vol.1, pp.219-228

11the International Congress of Turkish Art, Utrecht-The Netherlands, August 23-28 1999, Utrecht, Netherlands, 23 - 28 August 1999, vol.4, pp.1-9

Books & Book Chapters

İslam Tarihi ve Türk İslam Sanatları Tarihi Üzerine

in: Disiplinlerarası ve Tematik İslâm Tarihi Yazıları - II, Baş Eyüp, Aslan Halide, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.119-142, 2023

Dini Yapılar: Cami ve Mescitler, Tekke ve Zaviyeler ve Türbeler

in: Geçmişten Günümüze Bilge Şehir Kilis, Yıldırım, Mehmet Ali., Editor, Kilis 7 Aralık Üniversitesi KİTAM Yayınları, Kilis, pp.466-537, 2023

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Bilimsel Hayata Katkısı, Aycan, İrfan. Gözeler, Esra. Yazar, Nurullah., Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.509-566, 2023

Din ve Mimari

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de Dinî Hayat, Aycan, İrfan. Gözeler, Esra. Yazar, Nurullah., Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.213-234, 2023

DR. ALİ ŞAKİR ERGİN

in: YOZGAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ CİLT 2, EBUBEKİR GÜNGÖR, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.343-410, 2022

”2.9.1.9. Ayas Ağa (Ö.892/1487)”

in: Tarihte Müslümanlar -5, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17. yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17.yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.312-313, 2020

”2.10.1.8. Kasım Ağa (Ö.1070/1660)”

in: Tarihte Müslümanlar 6, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17.yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17.yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.240-243, 2020

in: , Prof. Eyüp Baş(14-17.yy.)-Prof. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.223-226, 2020

in: , Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17. yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.355-358, 2020

”2.9.1.4. Hacı İvaz Paşa(Ö.831/1436)”

in: Tarihte Müslümanlar 5, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17. yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.300-302, 2020

”2.9.1.4. Hasan Et-Tûlûnî(Ö.929/1517)”

in: Tarihte Müslümanlar -5, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17.yy)-Prof.Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.344-346, 2020

in: , Prof. Dr. Mehmet Özdemir,Prof. Dr. Seyfettin Erşahin,Prof. Dr. Mustafa Demirci,Prof. Dr. Eyüp Baş,Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu,Doç. Dr. Nurullah Yazar,Doç. Dr. Mustafa Necati Barış,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Fidan, Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.380-383, 2020

”2.10.1.4. Sedefkâr Mehmed Ağa(Ö.1027/1618?)”

in: Tarihte Müslümanlar 6, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17,yy,)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.230-233, 2020

in: , Abdulkadir Dündar, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.15-40, 2020

in: , Abdulkadir Dündar, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.563-590, 2020

in: , Abdulkadir Dündar, Editor, Grafiker, Ankara, pp.543-572, 2019

in: , Abdulkadir Dündar, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.13-40, 2019

in: , Prof. Dr. Mustafa Yıldırım,Doç. Dr. Hicabi Gülgen,Arş. Gör. Fatma Şeyma Boydak, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.4-56, 2019

in: , Prof. Dr. Eyüp Baş,Doç. Dr. Halide Aslan,Doç. Dr. Rabiye Çetin, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 656, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayın No: 204, Ankara, pp.175-230, 2019

in: , İbrahim Çelik,Mehmetd Dursun Erdem,Özcan Göngör,Necip Fazıl Kurt, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.261-299, 2018

in: , Ali Temizel,Nuri Şimşekler,Selman Karadağ, Editor, SÜ Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya, pp.65-87, 2017

ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI III-4.DİZİ SAYI:15, Ankara, 2013

Çorum Cami ve Mescitleri

Motif Yayınları, Ankara, 2004

in: , Hakkı Acun,Halit Çal,Gül Tunçel,Mehmet İbrahimgil, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.113-122, 2002

T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2480 Yayımlar Dairesi Başkanlığı Osmanlı Eserleri Dizisi/21, Ankara, 2000

City Architects in Ottoman Architecture

in: The Great Ottoman Turkish Civilisation - 4 - Culture and Arts, Kemal Çiçek,Ercüment Kuran,Nejat Göyünç,İlber Ortaylı,Güler Eren, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.471-479, 2000

T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları/225 Yayımlar Dairesi Başkanlığı Osmanlı Eserleri Dizisi/7, Ankara, 1999

in: , Güler Eren,Kemal Çiçek,Cem Oğuz, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.227-235, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Resim

Ankara Üniversitesi, pp.629-630, 2013

HERDER, pp.106-107, 2013

Metrics

Publication

69

Citation (Scholar)

283

H-Index (Scholar)

6

Project

10

Thesis Advisory

25

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals