Te'vili açısından Taberi, Zemahşeri, Râzî ve Bursevi'nin tefsirlerinde huruf-u mukatta'a


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: ABDULLAH ÖNDER

Consultant: VELİ KAYHAN