Genel anestezi altında omuz artroskopisi yapılan ve interskalen brakial pleksus bloğu ile omuz artroskopisi yapılan hastaların hemodinamik parametrelerinin ve nöroendokrin yanıtlarının karşılaştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Yozgat Bozok Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2020

Student: İBRAHİM ADALI

Co-Supervisor: MEHTAP HONCA, CEVDET YARDIMCI