KOBİ'lerde kurumsallaşma düzeyinin muhasebe bilgi sistemi üzerine etkisi: İstanbul'da faaliyet yürüten imalatçı KOBİ'ler üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yozgat Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: ALİ ERDOĞAN

Supervisor: TANSEL HACIHASANOĞLU