Diyarbakır ili petrol üretim sahalarının çevre sularına olası etkisi ve elektrokoagülasyon yöntemi kullanılarak arıtılabilirliğinin araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Dicle University, Instıtute Of Scıence, kimya, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: HATİCE KARA

Supervisor: Hamdi Temel