Gelir Eşitsizliğinin Sağlık Sonuçları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yozgat Bozok University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: BERGÜZAR ÇIRAKLI

Supervisor: Tansel Hacıhasanoğlu