Bitkisel kökenli fenoliklerle bor içerikli bileşikler hazırlanarak gümüş nano kremlerin üretilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Dicle University, Instıtute Of Scıence, kimya, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: METİN ATLAN

Supervisor: Hamdi Temel