COVID-19 Döneminde Muhasebe Meslek Mensuplarının Problemleri Üzerine Yozgat İlinde Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yozgat Bozok University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık Ve Finans, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Recep Ceylan

Supervisor: Tansel Hacıhasanoğlu