Çapraz bağlı nişasta ve iki tabakalı polilaktik asit(PLA) biyofilmlerinin hazırlanarak, yapısal, mekanik ve kontrollü kompost ortamında biyobozunumlarının incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Dicle University, Instıtute Of Scıence, kimya, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: NEDİM GÜRLER

Supervisor: Hamdi Temel