Canlı varlık sınıfının muhasebeleştirilmesi ve değerlemesinin tekdüzen, BOBI FRS-7 ve TMS-41 kapsamında bir örnek uygulama yardımıyla açıklanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yozgat Bozok Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: BURAK BAŞER

Supervisor: TANSEL HACIHASANOĞLU