Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Açık ve Uzaktan Öğrenme Dersinin Geliştirilmesine Dönük Eğitim Fakültesi Uzman Görüşlerinin Belirlenmesi

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.37-52, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining Mooc Videos in Terms of Learning Theories

Journal of Educational Technology and Online Learning, vol.2, no.1, pp.34-55, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim BölümündeYayınlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerininİçerik Analizi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.9, no.3, pp.430-441, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)