Education Information

Education Information

 • 2010 - 2017 Doctorate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2004 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Bıology, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  [Ag(CN)2]- ve [Au(CN)2]- içeren yeni koordinasyon polimerlerinin antikanser aktivitelerinin ve etki mekanizmalarının belirlenmesi

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  Mikrozomal epoksit hidrolaz enziminin genetik polimorfizmi ile primer beyin tümörü insidansı ilişkisinin incelenmesi

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli)