Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî

BALIKESİRLİ BİR İSLAM ÂLİMİ İMAM BİRGİVÎ, Balıkesir, Turkey, 19 October 2018, vol.3, pp.62-89

MÜFESSİRLERİN ESERLERİNDE "AHİLİK" VE "FÜTÜVVET" ANLAYIŞI

IV. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU, Kırşehir, Turkey, 27 September 2018, vol.105, pp.0-123

Books & Book Chapters

Fıtrat Kavramı ve Kur'an'da Din-Fıtrat Uyumu

in: İlahiyat Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler Ekim 2023, Prof Dr. Abdurrahman Kasapoğlu, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.165-193, 2023

Hacı Bayram Velî'nin Düşünce Dünyasında Kur'an'dan Yansımalar

in: İlahiyat Alanında Uluslararası Çalışmalar Haziran 2023, Doç Dr. M. Sait UZUNDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ARI, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.21-40, 2023

Kur'ân-ı Kerîm'in Îcâzı

Kitap Dünyası, İstanbul, 2022 Creative Commons License

Yunus Emre'nin Şiirlerinde Kur'âni Temalar

in: Anadolu'nun Manevi Mimarları, Orhan Yılmaz, Selahattin Yakut, Editor, İKSAD, Ankara, pp.105-120, 2022

Kimliği ve Tarihi Kişiliğiyle Emirci Sultan

in: Yozgat Tarihi ve Kültürü, Ebubekir Güngör, Editor, Akçağ, Ankara, pp.307-315, 2022

Nifak

in: Hayat Rehberi Kur'ân Konulu Tefsir , Mehmet Paçacı,Ali Akpınar,Bilal Gökkır,Harun Öğmüş,İsmail Çalışkan,Ömer Kara,Ömer Çelik,Fatma Asiye Şenat,İbrahim Hilmi Karslı,Muammer Erbaş,Necdet Çağıl,Zekeriya Pak,Esra Gözeler, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları , Ankara, pp.133-150, 2021

Metrics

Publication

17

Citiation (TrDizin)

9

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

4

Open Access

1