Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Molasses in Waterborne Acrylic Latexes

9. Uluslararası paintistanbul&Turkcoat Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2023

Hydrophobic Waterborne Hybrid (Alkyd/Styrene Acrylic) Latexes

9. Uluslararası paintistanbul&Turkcoat Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2023

Kenevir Biyokütlesinden Metal Ferrit İçeren Hibrit Biyokompozit

Sivas International Conference on Scientific and Inovation Research , Sivas, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.12

Katyonik Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Anyonik Boya Gideriminde Kullanılması

Uluslaraarası Katılımlı VIII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 23 June 2022, pp.113

Manyetik Polimerik Reçine Sentezi: Sulu Çözeltilerden Asidik Boyaların (Tart./RB-4) Eş Zamanlı Adsorpsiyonu

Uluslaraarası Katılımlı VIII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 23 June 2022, pp.114

Kenevir Yağı Esaslı Alkid/Stiren Akrilik Su Bazlı Hibrit Polimerlerin Sentezi Ve Uygulamaları

Uluslaraarası Katılımlı VIII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 23 June 2022, pp.94

TOFA Esaslı Alkid/Stiren Akrilik Su Bazlı Hibrit Polimerlerin Sentezi Ve Uygulamaları

Uluslaraarası Katılımlı VIII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 23 June 2022, pp.93

Akrilik Lateks/Laponit/ Fe3O4 Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Uluslaraarası Katılımlı VIII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 23 June 2022, pp.163

EVALUATION OF SULPHONATED HEMP FIBERS AS BIOADSORBENT

İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II , İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, pp.100-101

SYNTHESIS OF BIOADSORBENT FROM HEMP FIBERS BY ACIDIC MODIFICATION: SIMULTANEOUS REMOVAL OF CATIONIC DYES

İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II , İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, pp.102-103

REMOVAL OF ACIDIC DYES FROM AQUEOUS SOLUTIONS WITH BASIC POLYMERIC RESINS

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 7 - 08 September 2021, pp.78-79

A New Type Quasi-Solid Gel Usage at Dye-Sensitized Solar Cell

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.5, pp.9

A Cationic Dye (MB) Removal From Aqueous Solution Using Onion Root and Modified Onion Root

Çukurova Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13 - 16 December 2018

Kompozit Hidrojellerin (AMPS-AA/Laponit ) Sentezi ve Şişme Davranişlarinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 9 - 12 September 2018, pp.339

Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions by Composite Hydrogel

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials , Elazığ, Turkey, 19 - 21 June 2018, pp.4-5

Production and Characterization of Granular Biochars from Hawthorn Kernel

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials , Elazığ, Turkey, 19 - 21 June 2018, pp.3-4

Dye Removal from Aqueous Solutions with Biochars Produced from Hawthorn Kernel

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), Elazığ, Turkey, 19 - 21 June 2018, pp.1-2

REMOVAL OF CATIONIC DYE (METHYLENE BLUE) FROMAQEOUS SOLUTION WITH ACTIVATED BIOSORBENTS

IWA-PPFW 2017 2-nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İzmir, Turkey, 22 - 24 March 2017

CO SENSING PROPERTIES OF POLYANILINE BASED SENSOR

9th INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION – BPU9, 24-27 AUGUST 2015,İSTANBUL UNIVERSITY, İSTANBUL / TURKEY, İstanbul, Turkey, 24 - 27 August 2015, pp.255

Clay copolymer nanocomposite films Synthesis and characterization

Advances in Nanotechnology 2015,Birmingham, UK, 2015., Birmingham, England, 9 - 10 June 2015

METİL METAKRİLAT 2 ETİLHEKZİL AKRİLAT LATEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

5.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongre ve Sergisi, Turkey, 1 - 04 September 2014

Synthesis and Characterization of Halogen Containing Aryl Amide Polymer Clay Composites

International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, TURCMOS, 15 - 20 September 2013

Tall Oilin Değerlendirilmesi

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kayseri, Turkey, 3 - 04 October 2003, pp.133-135

Üre formaldehit reçinesinin kalitesini etkileyen faktörler

XVI. Ulusal kimya kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 September 2002, pp.1

Melas ve sülfit likörü ile kömür biriket üretimi

XVI. Ulusal kimya kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 September 2002, pp.1

Metrics

Publication

73

Citation (WoS)

341

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

432

H-Index (Scopus)

12

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

18

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

7

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals