Education Information

Education Information

 • 2007 - Continues Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2014 - 2015 Postgraduate

  Yozgat Bozok University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2010 - 2013 Undergraduate

  Yozgat Bozok University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2010 Associate Degree

  Mugla Sitki Kocman University, Milas Sıtkı Koçman Vocatıonal School, Department Of Marketıng And Advertısıng, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Tüketicilerin yaş kuşaklarına göre marka aşkı, marka faydası, marka kişiliği ve marka sadakati hakkındaki değerlendirmeleri

  Yozgat Bozok University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)