Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bozkır Kavimlerinin Destanlarında Kartal Sembolü

8. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 23 November 2022, vol.1, pp.541-547

Türk Dünyasında Kurt Motifinin Arkeolojik Açıdan Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 April 2018

Yozgat ve Çevresinde İlk Ticari Faaliyetler

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 03 May 2018

İlkçağ Kültürlerinde Sudan Çıkan Kurtarıcı Motifi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Turkey, 18 - 20 May 2017

Hitit Antik Şehri Zippalanda’nın Yozgat Turizmi Açısından Değeri

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.91-110

bozkır Kültüründe Şamani Bir Unsur Olarak Kartal

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26 - 28 April 2017

Yozgat Şehir Merkezinde Antik Bir Kent Mercimektepe Höyük

ı. uluslararası bozok sempozyumu, 5 - 07 May 2016, vol.1

İlkçağ Toplumlarında Gençlerin Ahlaki Sorunları Sümer de Bir Babanın Oğluna Nasihatı

Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop, Turkey, 6 - 08 October 2016

M Ö II Binde Anadolu Medeniyetlerinde Bilinen Yeraltı Zenginlikleri

I. Uluslararası Yeraltı Zenginlikleri ve Enerji Konferansı, Yozgat, Turkey, 6 - 08 October 2016

Numbers In Anatolian Believes And Rituals From Past To Present, Roma / İtalya

15th International Academic Conference, Roma, Italy, 14 April 2015

Anadolu da Yaşayan Hitit Mirası

Medeniyet Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 January 2014

Books & Book Chapters

Bozkırın Üç Kadim Semboklü, Kurt, Kartal, Geyik

Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık, İstanbul, 2022

Bozkır Kavimlerinin Sanatında Kartal Motifi

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 10, Zeynel Karacagil , Meryem Bulut, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.721-727, 2022

Bozkır Kavimlerinin Mitolojilerinde Kurt Motifi

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar I, Prof. Dr. İfran Yıldız, Doç. Dr. Salih Batal, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.19-32, 2022

short note about the daily lives of anatoian women in prehistoric periods

in: current topics in social sciences, hülya yaldır, recep efe, elzbicta zuzanska-zysko, mehmet arslan, Editor, st. kliment ohridski university press, Sofija, pp.652-661, 2016

Metrics

Publication

25