Education Information

Education Information

  • 2014 - 2020 Doctorate

    Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Health Scıences, Tıbbi Biyoloji (Dr), Turkey

Dissertations

  • 2019 Doctorate

    İdiyopatik erkek infertilitesinde XRCC1 ve ERCC2 genleri promotor metilasyonları ile sperm dna fragmantasyonu arasındaki ilişkinin araştırılması

    Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Dr)