Prof. ATİLLA ŞENAYLI


Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi


Research Areas: Health Sciences, Engineering and Technology


Names in Publications: Senayli A., Senayh A, Senayli Atilla

Metrics

Publication

153

Citation (WoS)

45

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

92

H-Index (Scopus)

6

Project

3

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1995 - 2001

1995 - 2001

Expertise In Medicine

Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2013

2013

4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Varikosel Kursu

Health&Medicine

Pediatric Urology Society

2013

2013

Varikosel Kursu

Health&Medicine

Selçuk Üniversitesi

2013

2013

Çocuklarda Üriner Sistem Taş Çalıştayı, Pediatrik Temel Endoüroloji Kurs

Health&Medicine

Türkiye Pediatric Surgery Society

2011

2011

4. Temel Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu

Health&Medicine

19 Mayıs University

2008

2008

Etkili Sunum Teknikleri eğitimi sertifikası, Ankara

Vocational Training

Kamu Kurumu

2007

2007

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Deney Hayvanı kullanımı sertifikası

Health&Medicine

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2006

2006

Enteral Beslenme Kursu Katılımı

Health&Medicine

Pediatric Gastroentereology Society

2006

2006

Anorectal Malformations - Update . A three day intensive workshop and teaching course. Alberto Pena

Health&Medicine

Gazi Üniversitesi

Research Areas

Health Sciences

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2021 - 2021

2021 - 2021

Associate Professor

Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2016 - 2021

2016 - 2021

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2011 - 2016

2011 - 2016

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2002 - 2008

2002 - 2008

Assistant Professor

Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Surgical Sciences

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2023 - 2023

2023 - 2023

Surgeon General

Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2001 - 2008

2001 - 2008

Head of Department

Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Surgical Sciences

2007 - 2007

2007 - 2007

Surgeon General

Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Surgical Sciences

2002 - 2006

2002 - 2006

Deputy Chief Physician

Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Surgical Sciences

2005 - 2005

2005 - 2005

Vice Dean

Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Surgical Sciences

2003 - 2003

2003 - 2003

University Executive Board Member

Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Surgical Sciences

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Baş-Boyun Hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Cerrahi Hastaların Ameliyat Öncesi Değerlendirilmesi

Undergraduate

Undergraduate

Endoskopik Girişimler

Undergraduate

Undergraduate

Akciğer grafisi, Ayakta Direkt Batın Grafisi Yorumlama

Undergraduate

Undergraduate

Periferal İv Girişimleri/ Kan Alma

Undergraduate

Undergraduate

İnguinal Bölge- Genitoüriner Sistem Muayenesi

Undergraduate

Undergraduate

Hasta muayenesi, tanı ve tedavi (çocuk cerrahisi)

Undergraduate

Undergraduate

Nazogastrik sonda takılması ,İdrar sondası takılması,

Undergraduate

Undergraduate

Karın Ağrısı/ Akut Batın Olan Hastaya Yaklaşım

Undergraduate

Undergraduate

Çocuklarda sıvı elektrolit hesaplama

Undergraduate

Undergraduate

Genitoüriner Hastalıklar

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2012

2012

Letter to the Editor: Reviewers

Senayli A., Senayli Y.

Accountability in Research , vol.19, no.4, pp.267-268, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2010

2010

Pilor Atrezisi

ŞENAYLI A., SEZER E., ANDIRAN ŞENAYLI Y., SEZER T.

GOU Tıp Fakültesi Dergisi , vol.1, no.1, pp.27-30, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Survey On Intraoperative Penile Erections of Four Children

ŞENAYLI Y., ŞENAYLI A.

Acta Oncol Turc , vol.41, no.1-2-3, pp.45-48, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Kronik karın ağrısı ve üst GİS şikayetleri olan çocuklarda gastropitozis

ULUSOY TANGÜL S., ŞENAYLI A.

40. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023

2019

2019

Mycobacterium bovis’in etken olduğu abdominal tüberküloz olgusu.

Şenaylı A.

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2019, pp.1

2017

2017

Bronkoskopi Deneyimlerimiz Klinik Dğerlendirme

Şenaylı A.

35. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.1

2017

2017

Çocuk Yanıklarında Sepsis Yönetiminde Pediatrik Kardiyolojinin Rolü

Şenaylı A.

35. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.1

2017

2017

Çocuklarda Negatif Basınçlı Yara Tedavisi

Şenaylı A.

35. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.1

2017

2017

Kardiyak Anomali Varlığının Anorektal Malformasyonlu Bebeklerde Uzun Dönem Etkileri

Öztorun C. İ., Şenaylı A.

35. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.1

2017

2017

Hirschprung Hastalığında Definitif Cerrahi Tercihi ve Uzun Dönem Sonuçlarımız

Öztorun C. İ., Şenaylı A.

35. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.1

2017

2017

Yanık Merkezimize Giderek Artan Oranda Başvuran Suriye Uyruklu Olguların Değerlendirilmesi

Şenaylı A.

35. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.1

2017

2017

Çocukluk Çağı Meme Kitlelerinde Cerrahi

Şenaylı A.

35. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.1

2016

2016

Senkron Bilateral Wilms Tümörlü Olgularımıza Retrospektif Bakış

Azılı M. N., Şenaylı A., Öztorun C. İ.

1. Uludağ Çocuk Cerrahisi Kış Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 17 March 2016, pp.1

2015

2015

Newborn With 4th Degree Face, Head And Neck Burn With Multiple Anaesthesia Managements -Case Report

Şenaylı A.

The 7th ESPA European Congress on Paediatric Anaesthesia, İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2015, pp.99

2015

2015

Can Renal Fibrosis Due to Pyelonephritis be Prevented?An Experimental Study.

Şenaylı A.

XXVI. Congress of the European Society for PAediatric Surgery., Hlavní Město Praha, Czech Republic, 1 - 03 May 2015, pp.99

2015

2015

Psychiatric assessment of burned children and adolescents followed in a training and research hospital’s burns unit

Şenaylı A.

Çocuk Psikiatri Kongresi, Antalya, 2015, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.172-173

2014

2014

Mesane /prostat yerleşimli rabdomyosarkom olgularına yaklaşım

Şenaylı A.

32.Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 20 September 2014, pp.1

2014

2014

Subüreterik enjeksiyon ve üreteroneosistostomi uygulanan vezikoüreteral reflülü olguların değerlendirilmesi

Şenaylı A.

32. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 20 September 2014, pp.1

2014

2014

Ürolitiazisli olgularda yaklaşımlarımız

Şenaylı A.

32. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 20 September 2014, pp.1

2014

2014

Testis kitlelerine yaklaşım: klinik deneyimimiz

Şenaylı A.

32. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 20 September 2014, pp.1

2014

2014

Primer ve sekonder vezikoüreteral reflülü olguların değerlendirilmesi

Şenaylı A.

32. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 20 September 2014, pp.1

2013

2013

Skuamöz Diferensiasyon Gösteren Teratoid Wilms Tümörü

Şenaylı A.

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.1

2013

2013

Port Kateter Uygulamaları

Şenaylı A.

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.1

2013

2013

Lomber Apse Drenajı Sonrası Gelişen Nadir Komplikasyon

Şenaylı A.

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.1

2013

2013

Pilonidal Sinüs Tedavisinde Skleroterapi Uygulamaları

Şenaylı A.

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.1

2013

2013

Rekürren Trakeoözefageal Fistül Tedavisinde Laser Deepitelizasyon ve Doku Yapıştırıcısı Kullanımı: Video Sunumu

Şenaylı A.

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.1

2013

2013

Karaciğer Kist Hidatikleri

Şenaylı A.

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Eskişehir, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.1

2013

2013

Özefagus Darlığında Dilatasyona Ara Verebilir miyim?

Şenaylı A.

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir , Eskişehir, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.1

2013

2013

Çocuklarda Genitoüriner Sistem Travmaları

Şenaylı A.

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.1

2013

2013

Kliniğimizde Perkutan Endoskopik Gastrostomi Uygulamaları

Şenaylı A.

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.1

2013

2013

Üriner Sistem Taş Cerrahisinde Özel Bir Grup: Bir Yaş Altında Cerrahi Girişim Uygulanan Olgular

Şenaylı A.

4. Çocuk Ürolojisi Kongresi, Konya, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.1-2

2013

2013

Prenatal Hidronefrozlu Çocuklarda Pyeloplasti Sonrası Böbrek Fonksiyonunda İyileşme Olur Mu?

Şenaylı A.

4. Çocuk Ürolojisi Kongresi, Konya, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.1

2013

2013

Düşük Fonksiyonlu Renal Ünitelerde Yapılan Pyeloplasti Operasyonlarının Değerlendirilmesi

Şenaylı A.

4. Çocuk Ürolojisi Kongresi, Konya, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.1

2013

2013

Çocukluk Çağında Üreterosel Tedavisi: 20 Olgunun Değerlendirilmesi

Şenaylı A.

4. Çocuk Ürolojisi Kongresi, Konya, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.1

2013

2013

Gaucher Hastalığı Tip 3 olan bir olguda ‘Gaucheroma’

Şenaylı A.

12. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.1

2013

2013

Yanık Ünitemizde Fungal Enfeksiyon Risk Faktörleri

Şenaylı A.

2.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2013, pp.1

2013

2013

Periferden Merkeze Hasta Sevki: İlk Müdahale Doğru mu? Transport Gerekli mi

Şenaylı A.

2.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2013, pp.1

2013

2013

Çocuk Yanıklarında Beslenme Şeklinin ve Anestezinin Hastanın Aldığı Enerjiye Etkisi

Şenaylı A.

2.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 April 2013 - 14 April 2014, pp.1

2013

2013

Bir Çocuk Yanık Merkezinde Yatan Hastalarda Kültür Sonuçları ve Mortaliteye Etkisi

Şenaylı A.

2.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi,, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2013, pp.1-2

2012

2012

Yenidoğanda Anoftalmi, Anal Atrezi, ve Eşlik Eden İntestinal Displazi Tip-A Birlikteliği

Şenaylı A.

20.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 20 April 2012, pp.1

2012

2012

Yabancı Cisimler Yutan Bir Olgunun Değerlendirilmesi

ANDIRAN ŞENAYLI Y., ŞENAYLI A.

4. Ulusal Pediatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2012

2012

2012

Yenidoğanda Boyunda Yanık Olgu Sunumu.

ANDIRAN ŞENAYLI Y., ŞENAYLI A.

4. Ulusal Pediatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2012

2012

2012

Ülkemizdeki Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Literatürde İncelemesi.

ANDIRAN ŞENAYLI Y., ŞENAYLI A.

4. Ulusal Pediatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2012

2012

2012

Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis) Has a Potential Anti-diabetic Activity.

ŞENAYLI A., ÖZKAN A., ANDIRAN ŞENAYLI Y., ELMASTAŞ M.

Forth International Congress of Drug Discovery and Therapy, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 15 February 2012 Sustainable Development

2009

2009

Laparoskopik Ovarian Kistektomi yapılan McCune-Albright Sendromlu Bir Olgu.

Şenaylı A.

13. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 01 November 2009, pp.1

2002

2002

Experience of a Pediatric Surgeon in Merzifon; Analysis of A Pediatric Surgery Patients

Şenaylı A.

10. Çocuk Cerrahisi Kongre, Mersin, Turkey, 15 - 19 October 2002, pp.1

2009

2009

Çocuklarda yanık yaralanmaları sonrası adrenal, tiroid ve glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi

Şenaylı A.

XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Malatya, Turkey, 30 September - 03 October 2009, pp.46

2009

2009

Bir Akut Lenfoblastik Lösemi Hastasında Santral Venöz Katetere Bağlı Olarak Gelişen Şistositik Hemolitik

Şenaylı A.

7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 27 May 2009, pp.113

2007

2007

A circumcision method in 15th century Anatolia: Recalling a forgotten procedure.

Şenaylı A.

Third Balkan Congress for History of Medicine, Thessaloniki, Greece, 29 November - 01 December 2007, pp.123

2006

2006

Çocuklarda kronik ve tekrarlayan bronşiektazide gözden kaçırılmaması gereken önemli bir etken: Gastoözefageal Reflü

Şenaylı A.

1.Ulusal Ped. Gastroözefageal Reflü Kongresi, Aydın, Turkey, 23 - 25 November 2006, pp.1-2

2006

2006

Uygulanan Enstrumanlar ve Bakım Yöntemleri

Şenaylı A.

10. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 08 November 2006, pp.99

2006

2006

Hemşirelik Bakımlarında Kaudal Epidural Blok Yönteminin Sağladığı Kolaylıklar

Sarı H., ŞENAYLI A., ANDIRAN ŞENAYLI Y.

24. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Kasım 2006, Adana, Adana, Turkey, 5 - 08 November 2006

2006

2006

Ventilatör ile hasta takibi deneyimlerimiz

Sarı H., ŞENAYLI A., ANDIRAN ŞENAYLI Y., Bıçakçı Ü.

Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 08 November 2006

2006

2006

Robinow sendromlu çocuk hastada genel anestezi uygulaması-Olgu Sunumu.

Şenaylı A.

3. Ulusal Pediatrik Anestezi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2006, pp.143

2006

2006

Yenidoğanda aspirasyon sonrası gelişen bronşial hiperaktivite olgu sunumu.

Şenaylı A.

3. Ulusal Pediatrik Anestezi Kongresğ, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2006, pp.117

2006

2006

Yenidoğanda santral venöz kateterizasyon deneyimlerimiz

ANDIRAN ŞENAYLI Y., ÖZKAN F., KAYA Z., ŞENAYLI A.

3 Ulusal Pediatrik Anestezi Kongresi, Turkey, 08 September 2006

2006

2006

Ksantelazmoid Mastositoz: Bir Olgu Sunumu

Şenaylı A.

2. Ege Dermatoloji Günleri, Muğla, Turkey, 15 - 18 May 2006, pp.56

2006

2006

Anterior Torasik Meningosel ve azigos lobu birlikteliği

Şenaylı A.

Türk Nöroşirürji Derneği 20. bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 02 May 2006, pp.104

2005

2005

Acquired progressive lymphangioma (Benign lymphangiomaendotehelioma)

Şenaylı A.

23rd World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, İstanbul, Turkey, 26 - 30 May 2005, pp.148

2005

2005

Osseous Presentation Of Hodgkin’s Disease: A Case Report And Review Of The Literature

Şenaylı A.

23 rd World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, Abstract book, İstanbul, Turkey, 26 - 30 May 2005, pp.101

2004

2004

Nadir bir hiponatremi sebebi: Beyin-omurilik sıvısından kayıp

Şenaylı A.

48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun, Turkey, 21 - 24 September 2004, pp.319

2004

2004

Torakal intramedüller teratom ve ekstrofik mesaneli vaka sunumu. Nöroşirürji Derneği

DENİZ F. E., ŞENAYLI A., SEZER T., KÖSEOĞLU R. D., ANDIRAN ŞENAYLI Y.

Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel kongresi, Mayıs 2004, Antalya, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2004

2003

2003

Familyal Hiperkolesterolemili Bir Olguda Tendinöz Ksantom

Şenaylı A.

V. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 17 May 2003, pp.20

Books & Book Chapters

2020

2020

Hemoroid

Şenaylı A.

in: BÜTÜNCÜL TIP Birinci Basamakta ve Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi, Doç. Dr. Aydın ÇİFCİ,Dr. Öğr. Üyesi Serkan TURSUN,Prof. Dr. Adem ÖZKARA,Prof. Dr. Murat KEKİLLİ,Uzm. Dr. Bulut DEMİREL, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.2451-2453, 2020

2011

2011

Inappropriate Circumstances for Laparoscopic Surgery.

ŞENAYLI A., ANDIRAN ŞENAYLI Y.

in: Advanced Gynecologic Endoscopy, Atef Darwish, Editor, Intech open access publisher, pp.45-67, 2011

Episodes in the Encyclopedia

2009

2009

Angiomatous Hamartoma

Şenaylı A.

Springer, London/Berlin , pp.96-97, 2009

Activities in Scientific Journals

2011 - Continues

2011 - Continues

JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDICINE

EditorCongress and Symposium Activities

30 October 2013 - 02 November 2013

30 October 2013 - 02 November 2013

31. National Pediatric Surgery Congress

Attendee

Eskişehir-Turkey

23 May 2013 - 25 May 2013

23 May 2013 - 25 May 2013

4. National Pediatric Urology Congress

Attendee

Konya-Turkey

10 April 2013 - 14 April 2013

10 April 2013 - 14 April 2013

2. National Pediatric Burns Congress

Attendee

Antalya-Turkey

07 March 2013 - 08 March 2013

07 March 2013 - 08 March 2013

Çocuklarda Üriner Sistem Taş Çalıştayı

Attendee

Ankara-Turkey

17 October 2012 - 20 October 2012

17 October 2012 - 20 October 2012

30.National Pediatric Surgery Congress

Attendee

Antalya-Turkey

16 May 2011 - 19 May 2011

16 May 2011 - 19 May 2011

29.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

15 April 2011 - 15 April 2011

15 April 2011 - 15 April 2011

Cinsel Gelişim Kusurlarında Güncel Cerrahi Çalıştayı

Attendee

Ankara-Turkey

17 October 2010 - 19 October 2010

17 October 2010 - 19 October 2010

Asian Society of Pediatric Urology Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

05 November 2009 - 09 November 2009

05 November 2009 - 09 November 2009

3.e-Sağlık Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

23 November 2006 - 25 November 2006

23 November 2006 - 25 November 2006

I. Ulusal Pediatrik Gastroösofageal Reflü Kongresi

Attendee

Aydın-Turkey

04 November 2006 - 08 November 2006

04 November 2006 - 08 November 2006

24. Çocuk Cerrahisi Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

11 April 2006 - 14 April 2006

11 April 2006 - 14 April 2006

7.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

17 November 2005 - 19 November 2005

17 November 2005 - 19 November 2005

1.International Society on Hypospadias and Intersex Disorders ISHID

Attendee

İstanbul-Turkey

27 November 2004 - 28 November 2004

27 November 2004 - 28 November 2004

10. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

Attendee

İstanbul-Turkey

15 October 2002 - 19 October 2002

15 October 2002 - 19 October 2002

20.Çocuk Cerrahisi Kongresi

Attendee

Mersin-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 45

h-index (WOS): 5