Education Information

Education Information

 • 2014 - 2021 Doctorate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Dr), Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Hacettepe University, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Pr., Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Laparoskopik Kolesistektomi Cerrahisinde Hipotermiyi Önlemeye Yönelik Hastalara Uygulanan Farklı Isıtma Yöntemlerinin Ağrı Konfor ve Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı

 • 2014 Postgraduate

  Progresif gevşeme egzersizlerinin lomber disk hernisi ameliyatı olan hastaların anksiyete ağrı ve uyku kalitesine etkisi

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Yl) (Tezli)