Education Information

Education Information

  • 2006 - 2009 Postgraduate

    Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

  • 2010 Postgraduate

    Yozgat ili 1. Ulusal Mimarlık Dönemi yapılarının analizi ve üslup değerlendirmesi

    Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli)