Education Information

Education Information

  • 2007 - 2012 Expertise In Medicine

    Erciyes University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1999 - 2005 Undergraduate

    Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Tıp Pr., Turkey