Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Assistant Professor

  Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Managerial Experience

 • 2018 - Continues University Executive Board Member

  Yozgat Bozok University

Courses

 • Postgraduate Hormonlar ve Etki Mekanizmaları

 • Postgraduate Klinik tanıda laboratuvar

 • Postgraduate Plazma Proteinleri ve Akut Faz Reaktanları

 • Undergraduate HETEROPOLİSAKKARİDLER, YAPI VE FONKSİYONLARI

 • Postgraduate MOLEKÜLER BİYOLOJİ

 • Undergraduate EİKOZANOİDLERİN BİYOSENTEZİ VE AKTİVİTELERİ

 • Undergraduate Asit Baz Homeostazı, Kan Gazlarının Biyokimyasal Değerlendirilmesi

 • Undergraduate STEROİD HORMONLAR

 • Undergraduate KARDİYAK BELİRTEÇLER

 • Undergraduate OKSİDATİF ENZİMLER VE ELEKTRON TAŞIMA SİSTEMİ (LAB)

 • Undergraduate KOAGÜLASYON VE FİBRİNOLİTİK SİSTEMİN BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Undergraduate KANSER BİYOKİMYASI

 • Undergraduate KATEKOLAMİNLER

 • Undergraduate TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİ

 • Undergraduate VÜCUT SIVILARININ KLİNİK BİYOKİMYASI

 • Undergraduate LİPİD-LİPOPROTEİN METABOLİZMASI, BOZUKLUKLARI VE TANI TESTLERİ

 • Undergraduate KARBOHİDRATLAR, MONOSAKKARİDLERİN YAPILARI VE TÜREVLERİ

 • Undergraduate YAĞ DOKUSU BİYOKİMYASI

 • Undergraduate SERUM PROTEİN TAYİNİ (LAB)

 • Undergraduate HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ HORMONLARI

 • Undergraduate KAĞIT KROMATOGRAFİSİ (LAB)

 • Undergraduate BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ VE İDRAR BİYOKİMYASI

 • Undergraduate KALSİYUM VE FOSFOR METABOLİZMASINI DÜZENLEYEN HORMONLAR VE TANI TESTLERİ

 • Undergraduate SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI

 • Undergraduate KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • Undergraduate PLAZMA PROTEİNLERİ VE AKUT FAZ REAKTANLARI

 • Undergraduate BÜYÜME FAKTÖRLERİ

 • Undergraduate MELATONİN VE ERİTROPOETİN, BİYOKİMYASI VE FONKSİYONLARI

 • Undergraduate PANKREATİK VE GASTROİNTESTİNAL HORMONLAR

 • Undergraduate TİROİD HORMONLARI

 • Undergraduate BİYOKİMYASAL KARDİYAK PANEL

 • Undergraduate HORMONLAR, KİMYASAL YAPILARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Undergraduate KAĞIT KROMATOGRAFİSİ

 • Undergraduate STEROİD HORMONLARI