Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE EPİLEPSİ TANILI HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.59-68, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNİN İÇERİK ANALİZİ

ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.308-317, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAĞLIK İLETİŞİMİ VE ŞİDDET

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.26-29, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Sessizlik ve Nedenleri

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 15 December 2021, pp.20-24

Sağlık Kurumlarında Tükenmişlik ve Belirtileri

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 15 December 2021, pp.25-29

PARKİNSON HASTALIĞI ve DENGE PROBLEMLERİ: SİSTEMATİK BİR DERLEME

2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, vol.2, pp.671-681

MULTİPLE SKLEROZDA KULLANILAN TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ TEDAVİLERDEN BİRİ OLAN SOĞUK UYGULAMANIN SONUÇLARI

2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, vol.2, pp.1024-1028

SAĞLIK KURUMLARINDA SİNİZM VE SONUÇLARI

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 10 December 2021, pp.202-206

SAĞLIK KURUMLARINDA MOBBİNG VE NEDENLERİ

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 10 December 2021, pp.290-296

TÜRKİYE’DE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE LİDERLİK TÜRLERİNİNKULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME

AL FARABI 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Malatya, Turkey, 16 November 2021, pp.231-250

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇATIŞMA KAVRAMI VE NEDENLERİ

AL FARABI 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Malatya, Turkey, 16 November 2021, pp.251-258

HEMŞİRELİKTE HATALI TIBBİ UYGULAMA VE ETİK

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS, Ankara, Turkey, 10 October 2021, pp.23-27

ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE EPİLEPSİ TANILI HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI

5.ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 April 2021, pp.36-38

OREM ÖZ BAKIM EKSİKLİĞİ HEMŞİRELİK KURAMI’NA GÖRE MULTİPLE SKLEROZ TANILI HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI

INTERNATIONAL A E G E A N SYMPOSIUM on Natural & Medical Sciences-III, İzmir, Turkey, 12 March 2021, pp.9-10

KOAH TANILI HASTANIN HEMŞİRELİK SÜRECİNİN ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 March 2021, pp.119-120

HEMŞİRELİKTE ETİK KAVRAMI

II. INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS, Ankara, Turkey, 5 - 06 February 2021, pp.386-392

Books & Book Chapters