Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2006 - 2011 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Gazi University, Kırşehir Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretmenlik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin akademik, sportif ve öğretmenlik özyeterlilik algılarının incelenmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Farklı illerde çalışan ilköğretim okullarında görevli beden eğitimi öğretmenlerinin, mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi ve karşılaştırılması

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Yl) (Tezli)