Education Information

Education Information

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Aksaray University, Tıp Tarihi Ve Etik A.B.D. (İng.), İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  2008 küresel ekonomik krizin finans piyasalarına etkisi: Kırılgan beşli ülkeleri üzerine bir inceleme

  Aksaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English