Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Dr), Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Scıence, Department Of Bıology, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Alkanna sieheana ve A. orientalis var. orientalis türlerinin in vitro kültürü, antioksidan aktiviteleri ile bazı sekonder metabolitlerin incelenmesi

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Doku kültürü ile düşük maliyetli tohumluk patates (Solanum tuberosum L.) üretiminin araştırılması

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli)