Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Ankara University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Bartın-Kurucaşile yöresi geç kretase birimleri planktonik foraminifer ve nannoplankton biyostratigrafisi

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Karacaali (Kırıkkale) demir yatağının maden jeolojisi

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr)