Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Geochemical Constraints on the Origin of Karacaali Kirikkale Hydrothermal Iron Mineralization Turkey

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, no.5, pp.687-699, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Geochemical constraints onthe origin of Karacaali (Kırıkkale) hydrothermal ironmineralization, Turkey

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, vol.5, no.5, pp.687-699, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karacaali (Kırıkkale) Demir Cevherlerinin Mineralojik Özellikleri

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.49-59, 2008 (National Refreed University Journal)

Karacaali (Kırıkkale) demir cevherleşmelerininyan kayacı olan bazaltik kayaçların kökeni ve jeotektonik ortamları.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık FakültesiDergisi, vol.17, no.2, pp.65-83, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yozgat Bölgesinin Jeositleri ve Turizm Açısından Önemi

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, 4 - 06 May 2017, pp.363-373