Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ UYGULAMA DERSLERİNİN YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7.Bilim Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 05 May 2021

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARI İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7.Bilim Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 05 May 2021

Çocuk hakları Bildirgesinin İncelenmesiKatılım Hakkının Uygulamasının Degerlendirilmesi

III.Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018 Sustainable Development

Yaşlılarda İlaç Kullanımı Düzeylerinin Belirlenmesi

4.ULUSLARARASI SAĞLIK VESPOR BİLİMLERİSEMPOZYUMU, ALANYA, Turkey, 3 - 05 May 2018

Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Mesleği Seçme ve Uygulama Derslerine İlişkin Görüşleri

4.ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ SEMPOZYUMU, ALANYA, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.45

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE YAŞLILIK DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

in: FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLERSosyal Politikalar Ekseninde Multidisipliner Yaklaşımlar, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ,Dr. Öğr. Üyesi Enver GÜNAY, Editor, IKSAD Publishing House, Yozgat, pp.295-342, 2020

Metrics

Publication

15

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

2
UN Sustainable Development Goals