Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Gaziantep University, Kılıs Faculty Of Arts And Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı Pr., Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Mantıku’t-Tayr’ın dil bilgisel özellikleri ve dizini

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Edebiyatı (Dr)