Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Examination of Metaphorical Perceptions of Physical Education Teachers Related to Sportive Digital Game

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.12, no.43, pp.60-74, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spora Bağlılık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.7, no.17, pp.171-182, 2019 (Other Refereed National Journals)

Spora Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.7, no.17, pp.171-182, 2019 (Other Refereed National Journals)

Öğretim Üyelerinin Türk Sporunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüşleri:Fenomenolojik Bir Çözümleme

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.27, pp.702-722, 2019 (Other Refereed National Journals)

Dijital Spor Oyunlarının Sporcular Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Fenomenolojik Bir Çözümleme

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.171-189, 2019 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yönetici Olmaya İsteklilik Düzeylerinin Belirlenmesi

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.63-77, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A Meta-Synthesis Study on Leadership Behavior in Turkish School Management

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.35, pp.98-118, 2019 (Other Refereed National Journals)

Content Analysis of Turkish Job Satisfaction Studies in the Field of Sports Management: A Qualitative Meta-Synthesis Study

Journal of Education and Learning, vol.8, no.1, pp.100-108, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Turkish Studies, vol.13, no.27, pp.1711-1727, 2018 (Other Refereed National Journals)

A Phenomenological Analysis on Evaluation of Sports Management Department Curriculum by Sports Sciences Faculty Members

Journal of Curriculum and Teaching, vol.7, no.2, pp.139-150, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Metaphoric Perceptions of School Principals towards Physical Education Term

International Journal of Higher Education, vol.7, no.5, pp.194-205, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Determination Of Stress Factors According To Variables And İnvestigation Of Their Relation To Empathetical İnclination Of Karate Referees

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.33, pp.1973-1995, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Metasynthesis Study Related to Exhaustion Concept of Teachers in Turkey

World Journal of Education, vol.8, no.5, pp.31-40, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination of Stress Factors According to Variables and Investigation of Their Relation to Empathetical Inclination of Karate Referees

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.33, pp.1973-1995, 2018 (Other Refereed National Journals)

Spor Yapan ve Spor Yapmayan (Sedanter) Lise Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Belirlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.1649-1660, 2018 (Other Refereed National Journals)

Relationship between organizational commitment and turnover intentions of academics

International Journal of Human Sciences, vol.14, no.4, pp.4065-4076, 2017 (Other Refereed National Journals)

Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı’nda Performans Değerlendirme Sürecinin Personel Perspektifinden Değerlendirilmesi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.18, no.2, pp.35-46, 2016 (Other Refereed National Journals)

Performans Değerlendirme Sistemine Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.16, no.3, pp.53-62, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavlarına İlişkin Metaforik Algıları

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (Second International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER), Amasya, Turkey, 5 - 07 September 2019

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavlarına İlişkin Metaforik Algıları

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Amasya, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.37-41

Books & Book Chapters

Sporcu Ebeveyni Gözünden Dijital Oyunları Anlamak

in: Spor Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Doç. Dr. Mehmet ILKIM, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.165-186, 2021

Sporcuların Algıladıkları Antrenör Lı̇derlı̇k Davranışlarının Öz Yeterlı̇k Düzeylerı̇ İle İlı̇şkı̇sı̇nı̇n İncelenmesı̇

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Prof. Dr. Özgür KARATAŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.215-234, 2020

Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Yönetici ve Liderler Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Metasentez Çalışması

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar 2, Doç. Dr. Özgür Karataş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.251-268, 2020

Güreşçilerde Müsabaka Öncesi İmgeleme Düzeyinin Durumluk Kaygıya Etkisi

in: Sporda Psikososyal Alanlar, Zeynep Filiz DİNÇ, Editor, Akdemisyen Yayınevi, Ankara, pp.59-74, 2020

E- Spor ve Dijital Spor Oyunlarının Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma

in: Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Karataş Özgür, Ilkım Mehmet, Altınkök Mustafa, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.61-72, 2019

A Meta-Synthetic Description on Time Management Concept in Sports and Other Fields in Turkey

in: Sports Science 1, Dinç Zeynep Filiz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-16, 2019

Purposes and Characteristics of Internet Use Among Students Studying at the Schools of Physical Education and Sports

in: New Horizons in Educational Sciences II, Turhan Çetin, Almasa MULALIĆ, Ayfer ŞAHİN, Nudžejma OBRALIĆ, Editor, Lambert Academic Publishing, Riga, pp.175-194, 2018

Purposes and Characteristics of Internet Use Among Students Studying at the Schools of Physical Education and Sports

in: New Horizons in Educational Sciences - II, Turhan Çetin, Almasa MULALIĆ, Ayfer ŞAHİN, Nudžejma OBRALIĆ, Editor, Lambert Academic Publishing, Riga, pp.175-194, 2018

Purposes and Characteristics of Internet Use Among Students Studying at School of Physical Education and Sports

in: New Horizones in Education Sciences II., Turhan Çetin, Ayfer Şahin, Almasa Mulalıc, Nudzejma Obralıc, Editor, Lambert Academic Publication Press, Riga, pp.175-194, 2018