Education Information

Education Information

  • 2018 - Continues Postgraduate

    Mugla Sitki Kocman University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli), Turkey

  • 2013 - 2017 Undergraduate

    Dokuz Eylul University, Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Turkey