Education Information

Education Information

 • 2007 - 2014 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sayısal Yöntemler (Dr), Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Aydin Adnan Menderes University, Graduate School Of Socıal Scıences, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde evrimsel algoritma kullanımı yap işlet devret modeli altyapı projesi üzerine bir uygulama

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayısal Yöntemler (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  Yarı resmi bir örgütte stratejik planlama uygulaması: Aydın Ticaret Odası örneği

  Aydin Adnan Menderes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)