Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Olgu Sunumu Eşliğinde Retroperitoneal Fibrozis Ayırıcı Tanı Ve Tedavisi

in: Güncel Üroloji Çalışmaları, Zeynel Canoğulları, Editor, Akademisyen, pp.21-26, 2020

intravezikal bacillus calmette guerin(bcg) sonrası gelişen miliyer tüberkuloz

in: güncel üroloji çalışmaları, zeynel canoğulları, Editor, akademisyen, pp.67-72, 2020