Education Information

Education Information

  • 2003 - 2008 Expertise In Medicine

    Erciyes University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1996 - 2002 Undergraduate

    Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Tıp Pr., Turkey