Education Information

Education Information

 • 2014 - 2023 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Business Administration, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Sosyal medyanın finansal piyasalara etkisi ve hisse senedi fiyat öngörülerinde kullanılması: Borsa İstanbul örneği

  Bursa Uludağ University

 • 2009 Postgraduate

  Kurumsal yönetim ve İMKB 100 endeksi üzerine bir uygulama

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli)

Certificates, Courses and Trainings

 • 2024Building Transformer-Based Natural Language Processing Applications

  Data Analysis , NVIDIA / National Competence Center in HPC of the Czech Republic

 • 2022Bash Programlama Dili

  Data Analysis , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 • 2022Fundamentals of Deep Learning

  Data Analysis , NVIDIA

 • 2022Applications of AI for Anomaly Detection

  Data Analysis , NVIDIA

 • 2021Bilgisayarlı Görü Uygulama Alanları

  Data Analysis , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 • 2021Bilgi Teknolojilerine Giriş

  IT , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 • 2021Keras İle Derin Öğrenmeye Giriş

  Data Analysis , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 • 2021Python ile Makine Öğrenmesi

  Data Analysis , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 • 2021Veri Bilimi İçin Python ve Tensorflow

  Data Analysis , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 • 2021Doğal Dil İşlemeye Giriş

  Data Analysis , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 • 2021R ile Veri Bilimine Giriş

  Data Analysis , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 • 2021Sıfırdan İleri Seviye Python Programlama

  Data Analysis , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 • 2019Büyük Veri ve İş Analitiği

  Data Analysis , İstanbul Teknik Üniversitesi