Publications & Works

Articles Published in Other Journals

6360 Sayılı Kanun ile Köyden Mahalleye Dönen Yerlerdeki Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, vol.5, no.1, pp.137-150, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish Public Administration's Institutional Capacity in the Membership Process to the European Union

SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, vol.29, no.2, pp.291-312, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de Kentsel Gelişim Stratejisi ve Akıllı Kentler: İzmir ve Bursa Örneği

Türkiye Belediyeler Birliği 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu: Dirençli Kentler, Ankara, Turkey, 25 - 28 October 2021

Evaluation of the Presidential Government System in the Context of Politics and Administration Dichotomy

Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm - KAYFOR17, Karaman, Turkey, 24 October 2019

Books & Book Chapters

The Strategic Importance of Green Energy in Energy Management: The Case of Turkey

in: Handbook of Research on Strategic Management for Current Energy Investments, Yüksel, Serhat; Dinçer, Hasan, Editor, IGI GLOBAL, pp.212-227, 2021

Türk Kamu Yönetiminde Merkezi Yönetim

in: Türk Kamu Yönetimi, Yaylı, Hasan, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.85-124, 2021