Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Girişimcilik Politikalarının Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi: 29797 Sayılı Yönetmeliğin Getirdiği Düzenlemelere İlişkin Bir İnceleme

in: Türkiye'de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler, TEMURÇİN KADİR, DULUPÇU MURAT ALİ, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, pp.169-192, 2017

Metrics

Publication

12

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals