Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Eski Türk Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Istanbul Kultur University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2005 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Eski Türk edebiyatında rüya (başlangıçtan XV. asra kadar)

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Ebubekir Celalî Divanı: Karşılaştırmalı metin-inceleme

  Istanbul Kultur University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English