Publications & Works

Articles Published in Other Journals

FINDINGS ON THE WRITTEN COPY OF ÖMER'S BAHTIYAR-NÂME

SMART JOURNAL, vol.7, no.53, pp.3154-3165, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

An Unknown Poet In The History Of Classical Turkish Literature: Omer

JOSHAS, vol.7, no.47, pp.2492-2499, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Yaşlılık Olgusu Bağlamında Taşlıcalı Yahya’nın Yaşlılık Gazeli”

Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences (JOSHAS), vol.5, no.18, pp.753-758, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Ahmed-i Dâ’î’nin Hz. Musa’nın Vefatı Konulu Kısa Hikâyesi”

Atlas Journal Internaitonal Refeered Indexed Journal of Social Sciences, vol.5, no.22, pp.669-679, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Şeref Hanım’ın Yazıcıoğlu Mehmed ve Ahmed-i Bî-cân Kasideleri”

Ekev Akademi Dergisi, no.77, pp.77-90, 2019 (Other Refereed National Journals)

”Esad Muhlis Paşa Divançesi’nde Osmanlı Kültür Coğrafyası”

SSS Social Science Studies, vol.4, no.20, pp.2772-2782, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Hekimbaşı Mecmuası Örneğinde Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Açısından Güfte Mecmuaları”

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.36, pp.135-158, 2017 (Other Refereed National Journals)

”Bağdatlı Ruhi Divanı’nda Osmanlı Savaş Kültürüne Ait Kavramlar”

Akademik Hassasiyetler, vol.4, no.7, pp.121-146, 2017 (Other Refereed National Journals)

”Kötülüğün Kurgusunda: Dâsitân-ı Ahmed Harâmî Mesnevîsi”

Akademik Hassasiyetler, vol.3, no.6, pp.129-140, 2016 (Other Refereed National Journals)

”Eski Türk Edebiyatında İlk Rüya: Odgurmış’ın Rüyası”

Türkiyat Mecmuası, vol.26, no.2, pp.345-370, 2016 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Hz. Ali-Kahkaha Sultan Cenk-nâmesi

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2019

Gelibolu Doğumlu Şairler ve Gelibolu’nun Klâsik Türk Edebiyatına Katkısı

in: Filoloji Alanında Yeni Ufuklar, Mehmet Cem Odacıoğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.43-62, 2019

Meyhanenin Beyaz Gülü ’Arak

in: Meyhane Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.385-456, 2019

Şeyhoğlu Mustafa’nın Klâsik Türk Edebiyatının Kuruluş Devrindeki Yeri

in: Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Mesut Gün-Eser Ördem, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.61-74, 2019

Nâzenîne Dair

in: İlgi-siz Edebiyat, ADNAN OKTAY, Editor, İKSAD, Ankara, pp.119-148, 2019